Compra pública innovadora

L’Ajuntament d’Alcoi es troba actualment immers en l’elaboració del seu Pla d’Acció Local sota el marc estratègic i metodològic de l’Agenda Urbana. Mitjançant aquesta planificació estratègica de ciutat a 10 anys vista, Alcoi comptarà amb un Full de ruta -materialitzat en una bateria de projectes estratègics- que permetrà convertir Alcoi en una ciutat més intel·ligent i més sostenible econòmica, social i mediambientalment.

En aquest context estratègic, i com no podria ser d’una altra forma, la innovació i investigació es posicionen com a eines clau. En concret, La Compra Pública Innovadora (CPI) es configura com a instrument de referència en el procés d’impuls de l’activitat innovadora orientada a satisfer les necessitats de l’Ajuntament (actuals i futures) per a respondre als principals reptes de ciutat.

La Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa ‘Impuls de la CPI’, ha concedit una ajuda de 140.164,90€ per a desenvolupar un projecte on Alcoi continue avançant en el seu procés d’assentament de la Compra Pública d’Innovació (CPI) tant intern com extern a la ciutat d’Alcoi i territori, al qual se sumen els avantatges i aprenentatges d’altres instruments com el Sandbox Urbà, tractant de generar retroalimentació entre tots dos, i en el qual es puga aprofitar l’impuls de nous espais i iniciatives.

Este projecte va començar a la fi de 2023 i finalitzarà a la fi de 2025.

En 2023 s’han formalitzat nous convenis marcs en l’àmbit del Sandbox Urbà d’Alcoi i s’han realitzat diferents formacions i actes de difusió.

Cartell generació de sinergies entre instruments d'impuls de la innovació urbana

La Agència Valenciana de la Innovació , dins del programa ‘Impuls de la CPI’, ha concedit una ajuda de 192.000€ per a desenvolupar un projecte en què Alcoi es convertisca en agent tractor per a detectar noves necessitats i impulsar la innovació des de la col·laboració publicoprivada. Així mateix, dins d’aquest projecte es crearà el marc legal i institucional per a donar legitimitat i formar a un espai de col·laboració publicoprivada que afavorisca l’experimentació d’idees, productes, serveis o eines innovadores per a l’administració local.

Aquest projecte va començar a mitjan 2021 i finalitzarà a la fi de 2023.

El 2021 s’han realitzat diverses accions formatives i s’ha elaborat, al costat de l’ecosistema innovador, un nou mapa de demanda primerenca CPI d’Alcoi que inclou els reptes i oportunitats CPI actualitzats de l’Ajuntament d’Alcoi.

Mapa de Demanda Primerenca (pdf)

Consulta Preliminar al Mercat (CPM)

L’Ajuntament d’Alcoi va realitzar l’11 de novembre de 2022 la “Jornada de presentació de la Consulta Preliminar al Mercat (CPM)”.

Aquesta CPM s’emmarca dins del programa d’Impuls a la compra pública innovadora, finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació.

Es proposa el repte d’“Edificis Públics Intel·ligents davant un context de crisi climàtica”. L’objectiu d’aquesta CPM és obtindre informació dels operadors de mercat per a conéixer el grau de desenvolupament de la tecnologia en l’àmbit d’edificis intel·ligents i poder així definir adequadament una potencial licitació de compra pública i informar adequadament els operadors econòmics dels plans de l’òrgan de contractació. Durant la jornada s’explicarà l’abast del repte, els seus propòsits, així com les necessitats d’innovació detectades a més d’exposar com poder participar en aquesta consulta.

La presentació realitzada la pot trobar ací: Presentació CPM (pdf) . El vídeo d’aquesta jornada el té disponible ací: Vídeo presentació CPM

Tota la documentació associada a la CPM la pot trobar, en el perfil del contractant de l’ajuntament d’Alcoi ( Perfil del contractant) en la pestanya “Consultes Preliminars” o en el següent enllaç: Detall licitació

L’informe de conclusions de la consulta preliminar al mercat, el pot trobar en el següent enllaç: Informe de conclusions

Per a qualsevol consulta, pot escriure a cpi@ajualcoi.org.

Edificis Públics Intel·ligents davant un context de crisi climàtica

El projecte “Nodos IoT para Smart Alcoi”, subvencionat amb més de 90.000€ per la Agència Valenciana de la Innovació , es va centrar en la realització d’accions preparatòries per a la posada en marxa de projectes de CPI i la dinamització de les entitats del Sistema Valencià d’Innovació des de l’Ajuntament d’Alcoi per a desplegar solucions innovadores.

El projecte “Nodos IoT para Smart Alcoi”, subvencionat amb més de 90.000€ per la

Aquest projecte va començar a mitjan 2019 i va finalitzar al desembre de 2020.

Reptes d’Innovació identificats

Durant les sessions de treball de 2019, es van identificar els reptes següents: Reptes Innovació Municipal

Consulta Preliminar al Mercat (CPM)

Després de la identificació de tots els reptes, es va seleccionar el repte denominat “Nodes IoT per a Smart Alcoi” i es va realitzar una Consulta Preliminar al Mercat. El seu llançament es va realitzar el 22 de Setembre de 2020 de manera online. Vídeo Consulta preliminar al mercat “Nodes IoT per a Smart Alcoi”

Altres events relacionats

Dimecres passat 22 de juliol de 2020, l’Ajuntament d’Alcoi va realitzar una jornada formativa sobre la compra pública innovadora, dirigida a empreses.

El principal objectiu d’aquesta jornada va ser impartir coneixement sobre la compra pública innovadora i sobre el rol que poden tindre empreses, clústers i grups d’investigació, en la seua gestió i foment. Per això, durant la sessió es van analitzar les principals claus sobre:

 1. Introducció a la Compra Pública Innovadora. Processos, experiències i barreres.
 2. Tipus de CPI: Exemplos Pràctics.
 3. Dimensió financera: Fonts de finançament.
 4. La Consulta Preliminar al Mercat.
 5. Licitacions Públiques.
 6. Projecte de CPI: Nodes IoT Smart Alcoi.

Ací està disponible el vídeo d’aquesta jornada. Vídeo Jornada formativa CPI

Projectes d'impuls a la innovació

L’Ajuntament d’Alcoi aposta clarament per la innovació. Una mostra d’això són els projectes d’impuls a la innovació que a continuació es detallen.

METAVERS RODES ALCOI

L’Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa ‘Accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació’, ha concedit una ajuda de 104.379,50€ per a desenvolupar el projecte ‘Metaverso Rodes Alcoi’. Aquest projecte finalitzarà en 2024.

A través del “Metavers Rodes Alcoi” i la seua interconnexió al món real i el món IoT físic, l’ajuntament d’Alcoi promocionarà una tecnologia emergent i amb gran previsió de futur als agents del Sistema Valencià d’Innovació. I no sols la tecnologia emergent, sinó també els seus múltiples serveis associats, tant els ja existents, com els esdevenidors. I no sols es limitarà als agents del SVI, sinó que també va acostar, transferir el coneixement, promocionar i difondre aquesta tecnologia i els seus serveis a les empreses del territori, als ciutadans i als turistes.

És important destacar, que tot aquest projecte estarà emmarcat dins del parc tecnològic urbà de Rodes i el seu esperit innovador i de fomentar el creixement del teixit industrial. El “Metavers Rodes Alcoi”, persegueix també estrényer la bretxa digital i social provocada en molts casos pel limitat accés a la tecnologia de determinats sectors de la societat.Per a obtindre aquests objectius, d’una banda, s’investigaran i explotaran les relacions entre el metavers i els sistemes IoT presents ja hui dia en edificis, ciutats i empreses. I no sols s’estudiarà el present del IoT, sinó s’analitzarà si per a la unió d’aquests sistemes ciberfísics, es requereixen de nous i innovadors elements IoT (desenvolupats o no) per a connectar el món real amb el virtual i que a més puguen contribuir al món empresarial i a la transferència de coneixement i investigació.

Kit Ciutadà Alcoi

L’Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa ‘Accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació’, ha concedit una ajuda de 108.713,15€ per a desenvolupar el projecte ‘Kit Ciutadà Alcoi’. Aquest projecte, que va començar a mitjan 2021 i que finalitzarà el 2023, persegueix, d’una banda, acostar, promocionar i difondre la tecnologia emergent al ciutadà i comunitat educativa de tots els nivells, implicant la societat. S’està treballant en aquests projectes amb universitats i instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i en breu s’incorporaran centres educatius de la nostra ciutat.

D’altra banda, la Conselleria d’Innovació, dins del Pla “Territoris Innovadors”, ha concedit una subvenció de 19.332,63 euros al projecte Kit Ciutadà.

Pots accedir al portal ciutadà i als continguts formatius des de: Kit Ciutadà (Obri en nova finestra)

Alcoi Smart Social

El 2019 treballem al costat de la UPV-EPSA i la UA, un projecte subvencionable amb 49.000€ per l’Agència Valenciana de la Innovació, els objectius principals de la qual van ser el desenvolupament de prototips i serveis basats en IoT i IA per a millorar la qualitat de vida de les persones majors en risc i per a conéixer les necessitats dels ciutadans d’Alcoi.

Alcoi Tourist Lab

L’Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa d’ajudes d’Accions Complementàries d’Impuls i Enfortiment de la Innovació, en la seua convocatòria de 2020, va concedir a l’Ajuntament d’Alcoi una ajuda de 48.953,03 euros per al projecte «Alcoi Tourist Lab». Un projecte englobat dins de l’estratègia de la ciutat per a convertir-se en una Destinació Turística Intel·ligent (DTI) referent i vinculat al Pla DTI que ja ha aprovat la ciutat. “Alcoi Tourist Lab” té com a principal objectiu, desenvolupar i provar solucions i projectes pilot funcionals, hardware i software, que permeten obtindre i analitzar patrons de visitants i ciutadans d’Alcoi que gaudeixen de l’oferta cultural, turística, tecnològica, gastronòmica i d’oci de la ciutat.

No sols es pretén aconseguir dades sobre el nombre de visitants/assistents i si aquests són o no turistes, sinó que es persegueix el repte d’analitzar patrons de visites i preferències i tractar de conéixer el seu origen, sempre respectant la privacitat i la legislació de protecció de dades. El projecte pretén estudiar com a punt clau, i que afigen dificultat al projecte, el repte d’obtindre i analitzar dades de visites a llocs i activitats tan diverses i repartides per l’ampli terme municipal com són, per exemple, les rutes cicloturístiques i senderistes; activitats i visites als parcs naturals; visites al Campament Reial del Preventori; congregació de persones en festes i esdeveniments en llocs emblemàtics del centre històric de la ciutat i nivells d’ocupació de zones d’estacionament. Per a la resolució dels reptes que planteja la iniciativa s’ha involucrat a INVATTUR, a les universitats del sistema valencià d’innovació i a diversos actors locals com ara restaurants, allotjaments, hotels i comerços i se’ls dissenyaran i facilitaran eines que permeten obtindre la seua informació valuosa i creuar-la amb diverses fonts de dades com els obtinguts per la sensòria IoT, eines d’anàlisi web, informació de xarxes socials o portals de dades obertes, entre d’altres.

Agència d'Innovació

La innovació és l’instrument que permet millorar la competitivitat de les nostres empreses, adaptar-se als canvis del mercat i a les necessitats dels clients a través de qualsevol dels seus vessants (R+D, tecnologia, disseny, logística,…). Les invocacions tecnològiques o no tecnològiques són el principal instrument per a la millora de la productivitat en la indústria. Bona mostra d’això ho hem viscut en els últims mesos al nostre territori, el caràcter innovador de les nostres empreses ha permés una ràpida adaptació dels processos productius per a fabricar productes vinculats a la crisi sanitària, mascaretes, gels, pantalles, termòmetres, etc. La digitalització de la indústria, suposa tant una gran oportunitat com un gran repte, ja que es produeixen disrupcions i canvis radicals de procés, producte i models de negoci.

Des de l’Ajuntament d’Alcoi busquem les fórmules per incentivar i donar suport als processos innovadors en el nostre teixit empresarial industrial com, per exemple, amb l’Agència de la Innovació.

Aquesta agència ja s’està construint. Com a primer gran pas trobem, la incorporació a la plantilla, d’un Agent d’Innovació.

L’Agència impulsarà les accions per afavorir la investigació aplicada i orientada a resultats, el transvasament de coneixement cap a les empreses del territori, així com promoure una col·laboració estable i a llarg termini entre els universos indústria/empresa i científic universitari, sobretot en el radi d’acció del municipi.

El municipi d’Alcoi, i la seua comarca disposen d’una sèrie d’entitats que són rellevants per al SVI: Universitat Politècnica de València, al seu Campus d’Alcoi, Universitat d’Alacant al seu Campus d’Alcoi, Institut Tecnològic AITEX, EASD, Àgora, CEEI Alcoi, Districte Digital, juntament amb les agrupacions empresarials i la Cambra configuren un xicotet Univers que representen el món científic/acadèmic i el món empresarial i industrial en un territori amb una forta trajectòria industrial i emprenedora.

L’Agència d’Innovació fomentarà la dinamització d’aquestes entitats en pro que les empreses siguen capaces d’incorporar els resultats de l’àmbit investigador amb la generació de béns de consum innovadors, personalitzats i de major valor afegit, assessorant en la cerca d’ajudes i subvencions, fomentant la col·laboració i les aliances empresarials en projectes innovadors.

L’Agència d’Innovació també tindrà per objectiu sensibilitzar, acostar i difondre la cultura de la Innovació en el nostre entorn i promoure l’ús de la innovació com a font generadora de riquesa social i econòmica a la nostra ciutat. Amb el foment d’una innovació oberta, ciutadana, col·laborativa, social i rendible socialment i econòmicament.

Inicialment s’establirà en Àgora per a situar-se posteriorment al Parc Tecnològic de Rodes.

Alcoi Digital Land

Dins de l'estratègia de ciutat Alcoidemà, el pla operatiu «Alcoi ciutat intel·ligent», el pla director Smart City Alcoi i l'«Estratègia DUSI» - «Estratègia Europa 2020», Alcoi contempla la seua estratègia de digitalització i modernització del sector econòmic situant el capital humà i el talent local en el centre de l'adaptació i transformació del negoci a la tecnologia digital.

Alcoi entén que una estratègia orientada a promoure i portar al següent nivell el coneixement, les habilitats i competències digitals locals en qualsevol àmbit (privat, públic, educatiu, etc.) és l'element dinamitzador únic. Aquest enfocament té per objecte aprofitar altres elements que també es consideren facilitadors digitals clau per a la ciutat:

 1. La comunicació i l'intercanvi d'informació.
 2. La infraestructura, la tecnologia y les dades.
 3. La cooperació sectorial i entre el sector públic i el privat.

Comencem en aquest projecte a principis de 2018, i durant l'any i mig que ha durat el projecte, hem assistit a seminaris, rebut visites de consultors especialitzats, realitzat tallers de treball a Alcoi amb agents locals de diferents àmbits, assistit a seminaris. Hem exposat el projecte i les bones pràctiques que ja s'han realitzat a Alcoi i ratificat el compromís de la ciutat signant el pacte dels alcaldes de les ciutats digitals.

Alcoi ha sigut convidada a formar part de la nova iniciativa que la Comissió Europea posarà en marxa a la fi d'enguany, sota el nom d'«Intelligent Cities Challenge».

D'ací ve que l'orientació estratègica d'Alcoi es base en els següents pilars per a proporcionar a la ciutat una proposta de valor innovadora i el marc adequat de condicions que impulsen el desenvolupament econòmic i el creixement basat en la tecnologia digital.

 1. La millora, la capacitació digital i el desenvolupament de competències com a base i motor per a la resta dels camps de suport a la digitalització.
 2. Comunicació, informació i transferència de coneixements entre les parts interessades (indústria, públic, educació, ciutadans,…).
 3. Creació i utilització de dades i e-serveis orientats a la diversificació i generació de negocis secundats per tecnologia i infraestructura.
 4. Coordinació de recursos, clústers i col·laboracions sota una multiperspectiva: digital i no digital, sectorial, privada i pública, educació i empresa, etc.

El Desafiament de les Ciutats Digitals és una iniciativa de la Comissió Europea que ajudarà a aconseguir un creixement econòmic sostenible a Alcoi mitjançant la integració de tecnologies avançades. La iniciativa fomenta les complementarietats i sinergies entre les polítiques existents que impliquen prioritats digitals (per exemple, el pla estratègic de la ciutat, la ciència i la innovació, la ciutat intel·ligent, el clima i l'energia) i les accions polítiques planificades recentment en suport de la transformació digital.

L'ambició és que Alcoi servisca de model per altres ciutats espanyoles i europees. En desenvolupar i provar noves palanques polítiques en un enfocament de col·laboració amb la participació d'altres ciutats, demostrarà com obtindre els beneficis que ofereix el poder transformador de la digitalització. Mostrarà com omplir els buits que actualment impedeixen a Alcoi avançar i captar els beneficis de la transformació digital.

Els documents resultants, l'«Estratègia de Transformació digital Alcoi Digital Land» i l'«Informe d'avaluació de la ciutat d'Alcoi» els pot descarregar en la secció de documentació.

Resum d'Alcoi Digital Land

Declaració d'objectius

Promoure el talent i el capital humà com a element dinamitzador de la transformació digital en les empreses locals i a la ciutat, enfortint una comunicació constant entre els sectors econòmic, educatiu i públic.

Declaració d'ambició

Consolidar una xarxa de comunicació que permeta l'explotació dels serveis actuals i futurs d'IoE a l'administració pública, el sistema educatiu, les empreses i els ciutadans.

Millorar les competències digitals del capital humà per dinamitzar i impulsar els processos i serveis productius en l'entorn socioeconòmic.

Construir una infraestructura orientada a l'emmagatzematge, gestió i anàlisi de les dades generades en els diversos entorns educatius i socioeconòmics.

Fomentar l'associació entre sectors productius digitals i no digitals a través de la creació de Hubs.

16 activitats resultants

D'aquestes, 3 pilots ja en marxa (Portal d'OpenData, Xarxa LoraWan a un barri; Congrés de Big Data).

Participació de la ciutat d'Alcoi en cimera d'alcaldes, seminaris i tallers

Intelligent Cities Challenge

Al juliol de 2020, Alcoi va ser seleccionada com una de les 100 ciutats que estan participant en el Desafiament de les Ciutats Intel·ligents (Intelligent Cities Challenge - ICC). La iniciativa va començar formalment a l’octubre de 2020.

Representa una oportunitat única perquè les ciutats de la UE s’unisquen a una comunitat que aprofita les tecnologies avançades, per a fer front a la crisi de la pandèmia i reconstruir les seues economies, al mateix temps que les orienta cap a un creixement sostenible intel·ligent i ecològic. Això ajudarà les ciutats a millorar la qualitat de vida i a crear noves oportunitats per a les seues comunitats empresarials.

El Desafiament de les Ciutats Intel·ligents és una iniciativa que tindrà una duració de 2 anys i mig. Està secundada per la Comissió Europea i unirà a les ciutats de la UE per a aprofitar l’oportunitat d’un creixement sostenible, intel·ligent i ecològic, millorant la qualitat de vida i fomentant noves oportunitats per a les empreses i els ciutadans. Se centra en l’aplicació d’estratègies, en una plataforma comuna per a dades obertes, un mercat per a solucions de ciutats intel·ligents, inversions conjuntes, nous mecanismes de suport i una nova dimensió internacional.

L’ICC es basa en el Desafiament de les Ciutats Digitals de 2017/2019, en el qual Alcoi i altres 40 ciutats van crear una visió, una estratègia i un full de ruta per a la seua transformació digital.

Dins d’aquest projecte, la visió d’Alcoi és la de ser una regió amb una economia resistent que faça costat a les empreses i als emprenedors perquè puguen integrar-se en l’economia global.

Els objectius concrets marcats són:

 1. Transformació de la indústria, fabricació ecològica i producció neta.
 2. Movilitat i transport intel·ligents i ecològics per al sector industrial i econòmic.
 3. Millora de les competències, requalificació i comunicació àgil.

I tot això, alineat amb l’estratègia de ciutat, el pla director d’Smart City i amb el pla d’impuls industrial.

Des de 2020 es treballa amb els agents de l’ecosistema de l’entorn (tant públic com privats) a desenvolupar aquests objectius. Fruit d’aquest treball s’han marcat 4 projectes concrets que en breu s’explicaran ací.

Aquesta nova comunitat d’aprenentatge i innovació de la Unió Europea, rep suport mitjançant:

 • Assessorament expert adaptat a la ciutat i a les seues prioritats locals.
 • Conferències, tallers i formació específica.
 • Accés a ferramentes i recursos digitals.
 • Mentors de nivell europeu i internacional.
Intelligent Cities Challenge

Tech4Good Markeplace

Ací pot explorar les ciutats i comunitats del Desafiament de les 100 Ciutats Intel·ligents i conéixer algunes de les solucions implantades amb èxit que podrien ser rellevants per a la seua ciutat, o mostrar les millors pràctiques reeixides de la seua ciutat o comunitat.

Tech4Good Markeplace

Congressos i Jornades

Aquest certamen va iniciar la seua primera edició en 2021, fusionant anteriors congressos (Congrés Big Data Alcoi i Congrés “Small&Medium Smart Cities”), amb la ferma intenció de convertir el congrés de Ciutats Intel·ligents i Big Data Alcoi en un fòrum biennal en el qual professionals de referència, empreses digitals, líders de la indústria tecnològica, responsables de grans projectes, etc. comparteixen la seua visió i debaten sobre tendències, reptes i oportunitats.

En el següent enllaç pot trobar els vídeos de les ponències, taules redones i entrevistes d'aquest congrés.

Congrés de Ciutats Intel·ligents i Big Data Alcoi

L'1 de febrer de 2022, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital a través de Districte Digital i Red.es va organitzar, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoi, la presentació oficial a la Comunitat Valenciana del Programa Kit Digital per a Pimes, dirigit a Agents Digitalitzadors de l'ecosistema de Districte Digital i Pimes de la Comunitat Valenciana.

Kit Digital és un programa d'ajudes econòmiques del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per impulsar la digitalització de pimes i autònoms.

De la mà de Red.es es van presentar els detalls de la convocatòria, com poden participar les consultores tecnològiques, com poden beneficiar-se les pimes, i es van resoldre els possibles dubtes.

En el marc de la col·laboració de Districte Digital Comunitat Valenciana amb l'Ajuntament d'Alcoi, el passat 26 de novembre de 2020, de 16 a 18 hores, es van celebrar les I Jornades de Transformació Digital d'Alcoi, titulades “L'abans i el després”. Van estar dirigides a directius d'empreses, que van poder conéixer casos reals de transformació digital aplicada a companyies de diversos sectors i grandàries.

Hi col·laboraren l'Escola Politècnica (EPSA) del Campus de Alcoi de la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Fundació Empresa Universitat d'Alacant - Fundeun. Les ponències analitzaren problemàtiques i solucions reals, per a traslladar totes les possibilitats que la transformació digital ofereix als negocis aplicant determinats processos i tecnologies.

PROGRAMA

 • 16.00 - 16.15h. Presentació institucional:
  • Antonio Francés, alcalde d'Alcoi
  • Manuel Cazora, president Fundeun
  • Juan Ignacio Torregrosa, director de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA-UPV)
  • Carolina Pascual, consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • 16.15 - 16.35h. Jorge Castelló, Sénior IT Consultant en Atos. “Transformación Digital en tiempos COVID: Spain Travel Health”
 • 16.35 - 16.55h. Luz Fabregat, CEO Redarquia Digital. “El antes y el después de RPA (Automatización robótica de Procesos)”
 • 16.55 - 17.15h. Javier Riera, CEO Nozion.es. “Pensar. El principio de la Transformación Digital”
 • 17.15 - 18.00h. Taula redona: Les solucions a necesitats reals
  • Moderada per Vanesa Juan, responsable de desenvolupament i expansió en Viuda de Tadeo Juan, S.A.
  • Antonio Anduix, gerent INPROFIT
  • Yolanda Fuster, directora de l'Àrea d'Organització Industrial i Lean Manufacturing en iPYC Ingenieros
  • Javier Belarte, director de sistemes d'innovació en Grupo KH
 • 18.00 h. Tancament de la jornada. Pedro Pernías, director general per a l'Avanç de la Societat Digital de la Comunitat Valenciana

En el marc de les I Jornades de Transformació Digital d'Alcoi se celebra també el #HackOVID virtual: Nous reptes post Covid-19

Esdeveniment virtual, obert i participatiu que es va celebrar el novembre de 2020, creat per a donar resposta a les necessitats generades per la pandèmia. En el hackathon, organitzat per Fundeun, hi van participar alumnes i titulats universitaris i de Formació Professional, emprenedors, professors, investigadors, directius, empresaris, i tot aquell interessat a generar sinergies en l'àmbit post COVID amb una activitat experiencial pràctica desenvolupada durant un cap de setmana.

El #HackOVID es va enfocar a impulsar proves de concepte i prototips basats en blockchain, intel·ligència artificial i realitat augmentada, en els àmbits de qualitat de vida, desenvolupament de productes, nous sistemes industrials i intel·ligents, la sostenibilitat, o la dinamització d'empreses de base tecnològica, o altres actuacions de foment de la R+D+I. Els participants van formar equips d'un màxim de 6 persones i van testar i van desenvolupar aplicacions basades en la xarxa pública BlockchainFUE.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, l'Ajuntament d'Alcoi, l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i Districte Digital Comunitat Valenciana, van organitzar els dies 10 i 11 de setembre de 2020 les “I Jornades d'Intel·ligència Artificial (IA) d'Alcoi”, amb l'objectiu de donar a conéixer a la societat els usos reals i aplicacions actuals de la tecnologia més avançada i de la IA.

Aquest esdeveniment va constar de dues jornades:

 • 10/9 - Ja és ací. La Intel·ligència Artificial que ens envolta.
 • 11/9 - Taller CEOS. Intel·ligència Artificial en les empreses. Les inscripcions es realitzen des d'aquest enllaç.

La primera sessió celebrada el dijous 10 de setembre de 16 a 19 hores, va estar dirigida al públic en general Els assistents van poder conéixer les aplicacions reals d'intel·ligència artificial en l'actualitat, i que ja s'han fet imprescindibles al nostre dia a dia, a més de les innovacions que ens envoltaran de manera imminent.

La segona sessió, ‘Taller CEOS. Intel·ligència Artificial en les empreses’, es va celebrar el dia 11 de setembre. Va estar dirigida a directius d'empreses, que van poder conéixer les últimes aplicacions de la intel·ligència artificial en l'entorn corporatiu.

El Congrés Big Data Alcoi de 2019 va ser un fòrum professional, en el qual es van presentar de manera pràctica els avanços entorn de l'ús de Big Data, aplicats a intel·ligència artificial, tractament de leads i gestió smart de territoris.

Organitzat per l'Ajuntament d'Alcoi, Districte Digital de la Comunitat Valenciana i en col·laboració amb l'associació d'empreses tecnològiques de la província d'Alacant (AlicanTEC) i l'Associació Nacional de Big Data i Analytics (ANBAN). El congrés es va celebrar el 4 d'abril de 2019 a l'edifici del CADA (centre d'Art, antic Mont de Pietat), amb capacitat per a 400 persones.

El congrés Big Data Alcoi va iniciar la seua primera edició amb la ferma intenció de convertir-se en un fòrum anual en el qual professionals de referència, empreses digitals, líders de la indústria tecnològica, responsables de grans projectes, etc. comparteixen la seua visió i debaten sobre tendències, reptes i oportunitats per al tractament i anàlisi de dades. Va ser una ocasió única per a obtindre una visió completa de l'aplicació de l'anàlisi de dades en les empreses, requisit imprescindible per a aconseguir l'adaptació dels negocis a la necessària transformació digital.

El congrés es va estructurar en dues ponències magistrals, tres taules de debat i una fira d'empreses, en la qual les empreses mostraren els seus projectes i serveis orientats a Intel·ligència Artificial i Machine Learning.

Aquest esdeveniment va tindre lloc els passats 14 i 15 de febrer de 2018, i va tindre per objecte acollir el debat sobre la transformació de les petites i mitjanes ciutats per a abordar el repte de la sostenibilitat en el seu conjunt. Es van reunir especialistes de les diferents localitats d'Espanya que ja estan desenvolupant projectes encaminats a convertir les seues ciutats en ciutats intel·ligents.

Sandbox Urbà Alcoi

Logo Sandbox Urbano

L’Ajuntament d’Alcoi està duent a terme una transformació de la ciutat que afecta l’ordre social, econòmic, urbà i ambiental i que la configura com una ciutat integradora, sostenible i intel·ligent, ja que assumeix els nous reptes que presenta la indústria 4.0 d’innovació i tecnologia. Això la converteix en un territori d’excel·lència, que té la intenció de posicionar-se com una ciutat de lideratge dins de les ciutats de més de 50.000 habitants, i que afavoreix la innovació com una eina de millora dels serveis i la qualitat de vida dels ciutadans.

En aquest context estratègic, i com no podia ser de cap altra manera, la innovació i la investigació esdevenen unes eines fonamentals. Es tracta, per tant, de posar en marxa processos i instruments de promoció de la innovació a l’Ajuntament d’Alcoi orientats a avançar cap als objectius previstos per a la ciutat abans del 2030, tal com es recull en l’Agenda Urbana.

El banc de proves o sandbox urbà de l’Ajuntament d’Alcoi està emmarcat en el projecte per a l’Impuls i la Gestió de la Compra Pública Innovadora (CPI) i dins del marc estratègic de l’Agenda Urbana, subvencionat amb 192.000 € per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Amb l’objectiu d’incentivar i impulsar la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica afavoreix la creació d’un ecosistema obert que permeta la realització d’experiències pilot amb accions de testatge en condicions reals que deriven en una transferència del coneixement. L’Ajuntament d’Alcoi subscriurà un conveni derivat amb aquelles persones físiques o jurídiques que vulguen realitzar aquest tipus d’activitats en el marc geogràfic de la ciutat.

Què és un banc de proves o sandbox?

El terme sandbox –traduït literalment, caixa d’arena– fa referència a una arenera; és a dir, una bassa plena d’arena per a jugar els infants, un espai xicotet, tancat, controlat.

No obstant això, aquest anglicisme ha començat a utilitzar-se en altres àmbits. En el cas de l’aplicació al desenvolupament de les ciutats, la forma implantada en valencià per a designar aquest concepte és banc de proves urbà, que és un espai físic o virtual on es poden provar i desenvolupar solucions tecnològiques i digitals per a desafiaments específics de la ciutat, com ara la mobilitat, l’energia, la gestió de residus, la seguretat i la salut. Aquests espais són un lloc segur per a experimentar, innovar i desplegar solucions que puguen millorar la qualitat de vida en les ciutats i resoldre problemes socials i ambientals.

L’objectiu dels bancs de proves urbans és proporcionar un espai segur i controlat per a experimentar i desplegar solucions tecnològiques i digitals que puguen tindre un impacte positiu en la qualitat de vida a la ciutat. Al mateix temps, aquests espais també brinden una oportunitat per a avaluar i millorar les solucions abans de ser implementades a gran escala, i això pot ajudar a reduir-ne els riscos i a millorar l’eficàcia de les solucions.

En resum, els bancs de proves urbans són una eina valuosa per a impulsar la innovació i el desenvolupament de solucions tecnològiques i digitals en les ciutats.

Dit d’una altra manera, es parla de la possibilitat de fer proves en entorns reals controlats o aïllats per a evitar perills i possibilitats de causar danys.

Marc jurídic

L’Ajuntament d’Alcoi considera que no és necessària una norma habilitant perquè les proves, encara que es realitzen en entorns aïllats, no requeriran una excepció normativa. No obstant això, és necessari procedimentar les regles d’accés o ús del banc de proves urbà.

Com a mecanisme col·laboratiu, el Conveni Marc és idoni per a generar condicions equitatives i públiques d’accés. Si a això afegim l’adhesió singular de cada entitat, podrà generar-se un procediment senzill, públic i equànime.

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Alcoi considera necessari definir les línies generals d’actuació per a la materialització d’aquests projectes de caràcter innovador i generar un banc de proves no normatiu, un espai urbà de prova i experimentació per al desenvolupament de solucions innovadores que afavorisquen i milloren la realitat urbana, social, cultural i lingüística, econòmica o mediambiental de la ciutat, excepte quan aquestes actuacions requerisquen una modificació normativa perquè afecten directament les ordenances municipals i/o la normativa autonòmica o estatal; en eixe cas, s’hi requerirà, prèviament, l’oportuna autorització a l’organisme competent.

Per a la consecució d’aquest objectiu caldrà definir les línies generals d’actuació d’acord amb els principis bàsics d’igualtat de tracte, de compliment de la normativa en matèria lingüística, publicitat i transparència que regulen la relació de tots els agents implicats en aquest projecte: Ajuntament d’Alcoi, operadors econòmics, centres d’investigació, universitats i ciutadans beneficiaris finals d’aquesta actuació.

L’articulació d’aquest procediment es realitzarà a través d’un conveni marc del qual podran derivar-se altres convenis, tot depenent de les circumstàncies i característiques pròpies de cada actuació susceptible de ser realitzada en el banc de proves urbà de la ciutat d’Alcoi.

Actualment ja podeu sol·licitar l’adhesió al conveni marc del Sandbox Urbano de Alcoi. Resum dels passos

Regularment s’obriràn els terminis perquè les empreses i entitats puguen sol·licitar la possibilitat de testar els seus productes i serveis a la nostra ciutat. Les dates d’aquestes convocatòries, les podeu trobar en Períodes de presentació

El nostre concepte diferenciador respecte d’altres bancs de proves: àmbit d’aplicació i marc normatiu

Des de l’inici del projecte hem perseguit l’opció de poder disposar d’unes determinades condicions legals i tècniques perquè les empreses i institucions, de manera fàcil i àgil, puguen provar els seus productes i serveis innovadors a la nostra ciutat. Per aquest motiu hem treballat el concepte de banc de proves no normatiu.

El nostre objectiu és ser un dels primers bancs de proves en matèria d’innovació urbana a escala nacional.

Una altra gran diferència amb altres bancs de proves és l’àmbit d’aplicació, tant geogràfic com pel que fa a la solució o projectes a provar. Nosaltres obrim el banc de proves a tota la ciutat i als parcs naturals per a qualsevol activitat innovadora que ho requerisca.

Resum dels passos per a participar en el sandbox

 1. Adhesió al conveni marc Documentació general

  En la seu electrònica de l’ajuntament d’Alcoi, s’hauran de presentar emplenats els següents documents:

  • Instància general (amb la qual s’adjuntaran la resta de documents de la llista)
  • DNI, NIF o documentació que identifique la persona sol·licitant. En cas que actueu en representació d’una altra persona, l’acreditació d’aquesta.
  • Autorització per a la realització de tràmits administratius i declaració responsable de la persona física o jurídica com que s’obliga a complir totes les clàusules incloses en el Conveni Marc. Model de declaració (pdf)
  • Documentació de representació (si escau).
  • Formulari de sol·licitud d’adhesió (pdf)
 2. Presentació, per part de les empreses o entitats, durant els períodes en els quals estiga oberta la convocatòria, de la proposta de projecte a testar en el Sandbox d’Alcoi. Podeu consultar els períodes d’obertura de presentació de propostes ací: Períodes de presentació

  En la seu electrònica de l’ajuntament d’Alcoi, s’hauran de presentar emplenats els següents documents:

  • Memòria descriptiva del projecte en format lliure.
  • Declaració responsable de la persona física o jurídica en la qual conste que la documentació aportada amb la sol·licitud d’adhesió al Conveni Marc i les dades que hi figuren no han estat modificades. Model de declaració (pdf)

  Una vegada avaluada la viabilitat del projecte, s’enviarà el model individual a l’entitat perquè el signe.

Si té qualsevol dubte, pot contactar amb nosaltres escrivint a contacto_smartcity@alcoi.org

Jornada de presentació del Sandbox i dels seus primers resultats – 12 de març de 2024

“EL SANDBOX URBÀ D’ALCOI: POTENCIAL PER ALS AGENTS INNOVADORS DEL MUNICIPI I EL TERRITORI”.

L’Ajuntament d’Alcoi, en la seua aposta per convertir la ciutat en un espai intel·ligent i innovador de referència, ha posat a la disposició de l’ecosistema un ‘Sandbox Urba’, una ferramenta de col·laboració públic-privada.

En la sessió podrà conéixer d’una banda com accedir a este entorn real de proves, amb la participació de l’Alcalde i de l’equip de l’Ajuntament; i d’altra banda podrà conéixer les experiències d’empreses que ja testen les seues solucions així com institucions que plantegen testar en el “Sandbox Urbà” d’Alcoi les seues solucions.

El Sandbox Urbà de l’Ajuntament d’Alcoi està emmarcat dins del projecte per a l’Impuls i la Gestió de la Compra Pública Innovadora (*CPI),dins del marc estratègic de l’agenda urbana, subvencionat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) - IVACE + i.

Programa Sandbox Urbà 2024

Des d’ací pot descarregar-se la presentació dels tècnics municipals (Presentació (pdf))i en breu publicarem el vídeo complet de la jornada.

Jornada de presentació del Sandbox Urbà d’Alcoi – 14 de març de 2023

«Testant la innovació”: Presentació del Sandbox Urbà de la ciutat d’Alcoi.

L’Ajuntament d’Alcoi, en la seua aposta per convertir la ciutat en un espai intel·ligent i innovador de referència, prepara el desplegament d’un banc de proves urbà per a l’ecosistema local, una eina que servirà de palanca de transformació de la ciutat en un exercici de col·laboració público-privada.

Us imagineu que l’Ajuntament us facilitara espais i infraestructures de la ciutat per a poder testar les vostres solucions o productes innovadors en un ambient de control, sense perill i amb l’ajuda de l’administració pública?

El passat 14 de març, vam realitzar la jornada de presentació del Sandbox Urbà d’Alcoi. El programa d’aquesta jornada va ser el següent:

Programa Sandbox Urbà

Des d’ací pot descarregar-se la presentació que vam realitzar (Presentació (pdf)).

Períodes de presentació de projectes concrets per a testar en el Sandbox Urbà d’Alcoi

Primera convocatòria de presentació: del 20-02-2023 al 30-09-2023 de 2023.

Estat sol·licituds adhesió conveni marc

 • Primlab, S.L.: signat (27-03-2023)
 • Aguas de Valencia, S.L.: signat (22-05-2023)
 • Grupo PF Seguridad Vial SL: signat (20-07-2023)
 • Universitat Politècnica de València: signat (16-11-2023)
 • Universitat d’Alacant: signat (16-11-2023)
 • Innovatec: signat (07-03-2024)
 • FCC AQUALIA, S.A.: signat (23-05-2024)
 • Fundación Empresa de la Universidad de Alicante: signat (9-05-2024)
 • Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana: signat (09-05-2024)

Estat sol·licituds adhesió conveni particular

 • Primlab, S.L.: signat (presentat e 25-05-2023)
 • Aguas de Valencia, S.L.: signat (presentat el 08-06-2023)
 • Universitat d’Alacant: signat (presentat el 05-03-2024)
 • Universitat d’Alacant: signat (presentat el 15-03-2024)
 • Grupo PF Seguridad Vial SL: presentat (27-03-2024)

Documentació general

Recuerde que los pasos a seguir y los documentos necesarios para participar en el Sandbox los puede encontrar en Resumen de los pasos