Qualitat de gasos

Qualitat
Per a facilitar la compressió del nivell de qualitat de l'aire d'Alcoi, s'ha establit una classificació en tres nivells a partir de la normativa del DR 102/2011 i la Llei 39/2017.
Nivells
Bé Bé    Moderat Moderat    Roí Roí
Diòxid de nitrògen
El diòxid de nitrogen o òxid de nitrogen (IV) (NO2), és un compost químic format pels elements nitrogen i oxigen, un dels principals contaminants entre els diversos òxids de nitrogen.
Ozó
L'ozó és una substància la molècula de la qual està composta per tres àtoms d'oxigen, formada al dissociar-se els dos àtoms que componen el gas d'oxigen. Cada àtom d'oxigen alliberat s'unix a una altra molècula d'oxigen gasós (O2) , formant molècules d'ozó (O3).
Diòxid de sofre
El diòxid de sofre, o òxid de sofre, és un òxid la fórmula molecular del qual és SO₂. És un gas incolor amb una característica olor asfixiant.
Monòxid de carboni
El monòxid de carboni, també denominat òxid de carboni (II), gas carbònic i anhídrid carbònic.

Qualitat de partícules

Qualitat
Per a facilitar la compressió del nivell de qualitat de l'aire d'Alcoi, s'ha establit una classificació en tres nivells a partir de la normativa del DR 102/2011 i la Llei 39/2017.
Nivells
Bé Bé    Moderat Moderat    Roí Roí
Partícules < 1 µm
Partícules de grandària menor a 1 μm. Exemples: pols ultrafina, partícules de combustió, bacteris i virus.
Partícules < 2,5 µm
Partícules de grandària menor a 2,5 μm. Són partícules molt xicotetes suspeses en l'aire que tenen un diàmetre de menys de 2,5 micres. Les partícules poden incloure substàncies químiques orgàniques, pols, sutge i metalls, també poden provindre de totes les classes de combustió, com la dels automòbils, camions, fàbriques, cremes de fusta, cremes agrícoles i altres activitats.
Partícules < 10 µm
Partícules de grandària menor a 10 μm. Exemples: pols més gruixuda i partícules orgàniques, també podria ser cendra, sutge, partícules metàl·liques, ciment o pol·len, disperses en l'atmosfera, i el diàmetre aerodinàmic de la qual és menor que 10 µm.

Nivell de so

Temperatura i humitat